Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsa

Hälsofrämjande insatser

Alla elever erbjuds att kontakta Elevhälsan vid behov och kallas till hälsokontroller vid flera tillfällen under skolgången. Skolsköterska, speciallärare och specialpedagog finns på skolan. Skolpsykolog, skolläkare och kurator är knutna till skolan och arbetar med konsultation, bedömning och utredning.

Elevhälsan i Sollentuna kommun

Karin Kask 
Skolsköterska 
tel: 073-9152699
e-post: karin.kask@sollentuna.se