Till navigation Till innehåll (s)
olweus

Arbete mot mobbning genom Olweus-metoden

I Sollentuna kommun arbetar man systematiskt för att motverka kränkningar utifrån Olweusprogrammet. Målet är att minska kränkningar, förbättra kamratrelationer och förebygga att mobbning uppstår. Olweusprogrammet är vetenskapligt utvärderat. Programmet involverar både elever, personal och föräldrar. 

Likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar.