Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

Vi på Kärrdalsskolan strävar efter att alla ska vara så nöjda som möjligt med vår verksamhet. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag vill vi gärna ta del av dessa för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Välkommen att höra av dig till:

  1. Ansvarig mentor för ditt barn, alternativt ämneslärare. Se Infomentor för kontaktuppgifter.
  2. Biträdande rektor Bim Wermé, e-post: bim.werme@sollentuna.se 
    för frågor gällande år F-3 samt fritidsverksamheten.
  3. Rektor Helena Patel, e-post: helena.patel@sollentuna.se
    för frågor gällande övriga verksamheter.

Beskrivning klagomål/synpunkt:
- Beskriv klagomål/synpunkt, samt vilken verksamhet det gäller. 
- Ange ditt namn, adress och telefonnummer, samt hur du vill bli kontaktad.