Till navigation Till innehåll (s)
Kärrdalsskolan

Kontakt & frånvaroanmälan

Skolan ligger i kommundelen Sjöberg. Busshållplats: Sjöbergs centrum

Kärrdalsskolan

Adress
Lomvägen 23

Telefonnummer
08-579 229 51

E-post
karrdalsskolan@edu.sollentuna.se

Anmäl frånvaro via Skolplattformen Infomentor före klockan 08:00.Logga in i Infomentor

Ledning och administration

Helena Patel 
Rektor Kärrdalsskolan 
tel: 08-579 229 52
e-post: helena.patel@sollentuna.se 

Bim Wermé  
Bitr Rektor Kärrdalsskolan 
tel: 08-579 229 51 
e-post: bim.werme@sollentuna.se

Ludmila Wernerhjelm 
Skoladministratör 
tel: 08-579 229 51
e-post: ludmila.wernerhjelm@sollentuna.se 

Skolhälsa

Karin Kask 
Skolsköterska 
tel: 073-915 26 99
e-post: karin.kask@sollentuna.se

Fritidshem

Förskoleklass
tel: 073-915 23 83
tel: 073-915 23 86

År 1
tel: 073-915 16 16

År 2
tel: 073-915 26 42

År 3
tel: 073-915 26 45

År 4-6
tel: 073-765 31 20

LSS-Verksamhet

tel: 073-915 26 88

Hitta till Kärrdalsskolan

Klagomålshantering