Till navigation Till innehåll (s)
Familj vid köksö som lagar mat.

Vanliga frågor och svar om att vara familjehem

Att välkomna ett nytt barn till ens familj är ett viktigt och stort uppdrag som påverkar hela livet. Här finner du svar på några vanliga frågor kring att bli och vara ett familjehem.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande förälder. Du hjälper barnet med såväl läxor som fritids­aktiviteter och tar dig tid att stötta barnet i stort och smått.

Målet med varje placering är att barnet/­ungdomen ska kunna återvända till sina föräldrar. Det är däremot inte alltid möjligt. Som familjehem behöver ni vara beredda på både ett kortare uppdrag och på en placering som kan vara under hela uppväxten.

Vilka är barnen som flyttar till familjehem?

Alla barn som behöver komma till ett familjehem är individer med individuella behov. Det kan vara yngre barn men också tonåringar. Barnen har olika förutsättningar och erfarenheter med sig. Ibland behöver ett barn placeras på grund av brister hos föräldrar och ibland behöver placering ske på grund av barnets eget beteende. Vissa barn kan ha behov av mycket stöd kring exempelvis psykisk- och fysisk hälsa eller skolgång, andra barn är påverkade av sin uppväxtmiljö vilket kan avspegla sig i deras beteende.

Det barnen har gemensamt är att de har behov av en trygg och omvårdande miljö med stabila relationer.

Kan jag vara familjehem om jag är ensamstående?

Ja, det är inget hinder att vara ensamstående. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Kan vi bli familjehem om vi arbetar heltid?

Ja, men i början när barnet har kommit till familjehemmet och för barn som inte går i skola eller har särskilda behov kan en förälder behöva vara hemma på heltid en tid. Du får då ersättning av den kommun som placerar barnet för lönebortfall.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Nej, det finns ingen åldersgräns. Det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets förälder.

Vilket stöd får vi som familjehem?

Familjehemmet får regelbundet stöd av den placerande kommunen. Det kan handla om råd kring situationer som uppstår i barnets liv, stöd i samverkan med barnets föräldrar eller kort sagt, det som rör rollen som familjehem.

Får vi någon utbildning?

Familjepoolen grundutbildar nya familjehem enligt Socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i. Under utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till för den som blir familjehem. Bland annat går vi igenom om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor.

Kan vi påverka vilket barn som kommer till vår familj?

Ja, som familjehem kan ni ha önskemål om exempelvis ålder och kön samt vilket barn som skulle fungera bäst ihop med familjen. Detta pratar vi om under processen ni har med oss på Familjepoolen. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som styr matchningen.

Hur blir jag ett familjehem?

Första steget mot att bli familjehem är att göra en intresseanmälan. Du förbinder dig inte till något utan vi kontaktar dig för mer information.

Om vi är överens om att gå vidare kommer vi att påbörja en process. Processen sker i två steg där den inledande kontakten sker med oss på Familjepoolen. Vi bistår våra samverkande kommuner med att göra en första bedömning och presentation av familjen. I detta ingår ett digitalt möte, hembesök, referenstagning och registerkontroll.

När vi har hittat ett förslag på matchning av familj och barn tar Socialtjänsten i ansvarig kommun över. Familjehemssekreteraren i den aktuella kommunen kontaktar det blivande familjehemmet för fortsatt utredning där flertal besök/hembesök och en djupintervju ingår. 

Varför utreder ni oss som vill bli familjehem?

Forskning har visat att många barn och ungdomar genom åren farit illa i sina familjehem. Därför gör vi allt vi kan för att försäkra oss om att de barn och ungdomar vi placerar får det bra i sina familjehem.

Det är också viktigt att vi lär känna dig/er så bra som möjligt. Då kan vi bättre lyckas med matchningen då det är viktigt att barn kommer till rätt familjehem. Vi gör en utredning för att både det placerade barnet och ni som familj ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?

Den dagliga vården sköter familjehemmet och socialtjänsten i den placerande kommunen har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut tar biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst tillsammans.

Hur länge brukar ett barn bo i familjehem?

Det är ytterst sällan man från början vet säkert hur länge ett barn kommer stanna. Om det blir resten av uppväxten eller om det blir för en kort period.

Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där det inte är möjligt för barnet att bo med sina föräldrar, kan barnet bli kvar i familjehemmet under hela uppväxten.

Kan familjehemmet få vårdnaden om barnet?

När ett barn har bott i sitt familjehem över två år ska socialtjänsten enligt lagen pröva möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna, vilket stärker deras band till barnet och deras möjligheter att fatta beslut om skolgång etc. En vårdnadsöverflyttning innebär så gott som alltid att barnet blir kvar i familjehemmet men det är inte likvärdigt med en adoption.

Hur ofta och var ska barnet träffa sina föräldrar?

Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar. För varje barn görs en individuell umgängesplan som bland annat innehåller hur ofta och var barn och föräldrar ska träffas. Planen utformas efter barnets behov och föräldrarnas förutsättningar.

Behöver man ha ett eget rum till barnet som kommer till familjen?

Ja, för det mesta behövs ett eget rum. Riktigt små barn behöver dock inget eget rum och om det är syskon som placeras kan de ibland dela rum


Ett familjehem berättar