Till navigation Till innehåll (s)

Jourhem

Skillnaden mellan ett jourhem och ett familjehem är att ett jourhem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för en kortare tid och ibland med mycket kort varsel. Ofta kan det vara under tiden som socialtjänsten utreder vad barnet behöver för hjälp på längre sikt.

Eftersom jourplaceringar nästan alltid är akuta behöver det oftast finnas en vuxen i familjen tillgänglig på heltid. Som jourhem behöver ni vara stresståliga, flexibla och kunna hantera ovisshet och osäkerhet.

Ett jourhem berättar