Till navigation Till innehåll (s)
Familj vid bilen packar ut för camping i skogen.

Vanliga frågor och svar om att vara kontaktfamilj

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett eller flera barn. Hur ofta och hur länge beror på barnets behov, men oftast handlar det om en eller två helger i månaden. Uppdraget som kontaktfamilj handlar om att ge stöd utifrån barnets enskilda behov att exempelvis utöka det sociala nätverket, erbjuda miljöombyte eller bryta en negativ utveckling. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det kan även handla om att föräldrarna av olika anledningar behöver avlastning. Kontaktfamilj är en betydelsefull insats och den är uppskattad av såväl barn och föräldrar som kontaktfamiljer. Insatsen är alltid frivillig.

Vilka är barnen som behöver en kontaktfamilj?

Det kan finnas flera olika anledningar till att ett barn behöver en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det kan vara yngre barn men även tonåringar.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det finns inga formella krav för att bli kontaktfamilj. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika slags familjer.

Kan vi påverka vilket barn som kommer till vår familj?

Ja, som kontaktfamilj kan ni ha önskemål om exempelvis ålder och kön samt vilket barn som skulle fungera bäst ihop med familjen. Detta pratar vi om under processen ni har med oss på Familjepoolen. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som styr matchningen.

Behöver man ha ett eget rum till barnet som kommer till familjen?

Nej, det finns inget krav på eget rum.

Hur blir man kontaktfamilj?

Första steget mot att bli kontaktfamilj är att göra en intresseanmälan. Du förbinder dig inte till något utan vi kontaktar dig för mer information.

Om vi är överens om att gå vidare kommer vi att påbörja en process. Processen sker i två steg där den inledande kontakten sker med oss på Familjepoolen. Vi bistår våra samverkande kommuner med att göra en första bedömning och presentation av familjen. I detta ingår ett digitalt möte, hembesök, referenstagning och registerkontroll.

När vi har hittat ett förslag på matchning av familj och barn tar Socialtjänsten i ansvarig kommun över. Kontaktsekreteraren i den aktuella kommunen kontaktar den blivande kontaktfamiljen för fortsatt utredning där ytterligare besök och hembesök ingår. Socialtjänsten kommer att utreda och göra en bedömning om dina och eventuell partners förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga.

Vilket stöd får vi som kontaktfamilj?

Kontaktfamiljen får regelbundet stöd av den placerande kommunen. Det kan handla om råd kring situationer som uppstår eller kort sagt, det som rör rollen som kontaktfamilj. Ni som kontaktfamilj har en handläggare och barnet har en egen barnhandläggare där ni samarbetar utifrån uppdraget.

Ersättning

Du får en ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnader du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode för den tid du lägger ner.

En kontaktfamilj berättar