Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en till två helger i månaden.

 Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov för att exempelvis utöka barnets sociala nätverk, erbjuda miljöombyte eller bryta en negativ utveckling hos barnet. Det kan också handla om att föräldrarna av olika anledningar behöver avlastning. Kontaktfamilj är en betydelsefull insats och den är uppskattad av såväl barn och föräldrar som kontaktfamiljer. Kontaktfamiljen blir ofta en viktig del i barnets liv.

En kontaktfamilj berättar