Till navigation Till innehåll (s)
Frukostmöte med statsministern 28 november. Statsministern och flera familjehem sitter runt ett bord.

Frukostmöte med statsministern 28 november

Nyligen fick några familjehemsföräldrar från Sollentuna kommun och Solna Stad en inbjudan till Rosenbad för ett frukostmöte med statsminister Ulf Kristersson och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Frukosten innehöll ”livsviktiga samtal” som Ulf Kristersson uttryckte det där det bland annat presenterades en utredning för att stärka familjehemsplacerade barn och ungas rättigheter.

— Bokstavligen talat livsviktiga samtal om att se till att det som hände ”Lilla hjärtat” aldrig ska hända igen, så uttryckte sig statsminister Ulf Kristersson om torsdagens frukostmöte med 12 familjehemsföräldrar.

Under mötet presenterade ministrarna en utredning som ska stärka de placerade barnens rättigheter. Däribland obligatoriska drogtester för föräldrar i de fall där placeringen skett på grund av missbruk, längre uppföljningstid för att säkerställa att barnen har det bra efter att placeringen upphört samt säkrare bedömningar för att se till att barnets bästa alltid prioriteras.

— Vi måste vara intresserade av dessa frågor varje dag, inte bara när det spektakulärt går riktigt riktigt illa, säger statsminister Ulf Kristersson.

 Dessa livsviktiga frågor är något som vi på Jourhems- och Familjepoolen Nordväst jobbar med varje dag. Statsministern var nyfiken och lyssnade på samtliga vid bordet, han var noga med att alla inbjudna fick lyfta fram sin syn på uppdraget som familjehem. Jour- och familjehemmen från Sollentuna och Solna kände sig mycket nöjda med dagen och hedrade av att ha blivit inbjudna till Rosenbad

Jourhems- och Familjepoolen Nordväst är två kommunala verksamheter under samma tak och flera kommuner i nordvästra Stockholm är anslutna till oss. Familjepoolens uppdrag är att rekrytera och tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer till kommunerna. Jourhemspoolens uppdrag är att tillhandahålla jourhem.

Foto: Tale Thune-Haugerud