Till navigation Till innehåll (s)

Vad erbjuder Jourhemspoolen?

 • Snabb återkoppling vid förfrågan.
 • Alla jourhem är utredda och godkända av socialnämnden i Sollentuna kommun.
 • Grundutbildade och vidareutbildade jourhem.
 • Jourhemmen erhåller jourstöd dygnet runt.
 • Jourhemmen erhåller extern handledning.
 • I många jourfamiljer är en vuxen hemma på heltid.
 • Jourhemmen har specialiserat sig på olika uppdrag och åldergrupper.
 • Alla jourhem har en egen konsulent
 • Mentorsfamiljer till nya jourhem. 
 • Jourhemspoolen ansvarar för uppstartsmöte, uppföljningsmöte samt avslutningsmöte.
 • Jourhemmen är delaktiga vid inskolning i familjehem.
 • Verksamheten ansvarar för att utveckla och följa upp verksamheten genom enkät till placeringskommunerna

Projekt Mentorshem 2022