Till navigation Till innehåll (s)

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge eleverna stöd och förberedelse inför sina val av fortsatta studier/yrken, granska valmöjligheter och ta ställning till den egna framtiden. Vägledning kan ges vid personliga möten, via mail eller telefon och i större sammanhang som till exempel i helklass. På Helenelundsskolan arbetar vi med kontinuerlig vägledning från förskoleklass upp till årskurs 9 utifrån vår plan för studie- och yrkesvägledning. 

Inför gymnasievalet erbjuds eleverna i årskurs 9 minst ett individuellt vägledningssamtal där vi bl.a. pratar om elevens intressen, styrkor, möjligheter, begränsningar och tittar på de olika alternativ som finns inom gymnasiet. Syftet med samtalet är att ge eleverna möjlighet till att skaffa sig kunskap för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som hen kan känna sig nöjd med. Eleverna får också information klassvis, på gymnasiemässan och då närliggande gymnasieskolor besöker oss. Dörren till SYV står öppen för spontana frågor och funderingar. 

I årskurs 8 har eleverna PRAO - praktisk arbetslivsorientering. PRAO är ett sätt att knyta undervisningen till näringslivet för att öka elevernas kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad. PRAO är en rolig och spännande period, där eleverna får prova på att arbeta i ett företag. För många blir det första mötet med arbetslivet och syftet är att eleverna får med sig viktiga och nyttiga erfarenheter och en inblick i vad arbete innebär, många gånger får eleverna möjlighet att arbeta extra på helger och lov på sin tidigare PRAO-plats.