Till navigation Till innehåll (s)

Skolhälsovård

När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården, BVC. På Helenelundsskolan har vi vanligtvis två skolsköterskor som arbetar heltid med skolhälsovårdsarbetet.

Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor.

Det sker bland annat genom information och utbildning kring kost, missbruk, sex och samlevnad. Skolhälsovården följer också sjukfrånvaro, erbjuder stödsamtal med mera.

Eleverna ska erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden samt i år ett i gymnasiet. Hälsobesöken omfattar vanligen kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Några gånger under grundskoletiden har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven.

Elevhälsan