Till navigation Till innehåll (s)

Omkretsen

Omkretsen kallar vi alla de medarbetare på skolan som tillsammans arbetar för att vår gemensamma fysiska, administrativa och digitala arbetsmiljö ska vara välfungerande och i förlängningen skapa de bästa förutsättningar för undervisning och lärande.

På skolan arbetar tre administratörer som ansvarar för de administrativa systemen, fastighetsfrågor, vikarieanskaffning, mm. Expeditionen finns i högstadiehuset.

Skolan har två vaktmästare som arbetar med att underhålla våra undervisningsmiljöer och se till att allmänna utrymmen är säkra, upplysta och välfungerande.

Skolan har också en IT-tekniker som tillsammans med vaktmästeriet stödjer elever och alla vuxna i hanteringen av digitala verktyg och de personliga enheterna (iPads och datorer), samt tillser att skolans tekniska utrustning i övrigt fungerar tillfredsställande.