Till navigation Till innehåll (s)

Skolbiblioteket

Helenelundsskolans stora bibliotek är till för alla elever från förskoleklass till årskurs 9. Här hittar du både skönlitteratur och faktaböcker.

Vår fantastiska skolbibliotekarie Jon Thors arbetar med vår biblioteksverksamhet. Han är delaktig i elevernas undervisning på många olika sätt i samtliga årskurser. Till exempel undervisar Jon eleverna om hur man tolkar och bedömer olika typer av texter bland annat genom källkritik. Idag sker en stor del av nyhetskonsumtionen via nätet och via flöden på sociala medier. Med tanke på dagens stora nyhets- och informationsflöde är det viktigt att kunna värdera nyheter, ta reda på om de berättar om något som verkligen hänt och om nyheten berättas på ett sakligt sätt. 
 
Jon bjuder också in till författarbesök, läsgrupper, novelltävlingar och mycket mer.
 

Bibliotekets katalog:: 

https://kohelenelundsskolan-opac.prod.imcode.com/