Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Bibliotek 

Helenelundsskolans bibliotek är till för alla elever från förskoleklass till årskurs 9. Här hittar du både skönlitteratur och faktaböcker.

Vår skolbibliotekarie Jon Thors är utbildad bibliotekarie och arbetar heltid med vår biblioteksverksamhet. Han är delaktig i barnens undervisning på flera sätt i alla årskurser.

Bibliotekets katalog:: 

https://kohelenelundsskolan-opac.prod.imcode.com/