Till navigation Till innehåll (s)
iPad och fodral

IT-strategi

Inom Sollentuna skolor arbetar en utvecklingsstrateg med att stötta skolornas personal i handhavandet och användandet av digitala verktyg i undervisningen.

Genom ett systematiskt handledningsarbete på grupp- och individnivå av Helenelundsskolans personal ger vi förutsättningar för att personalens arbetssätt och undervisningsmetoder utvecklas och förändras, för att på så sätt öka elevernas kunskapsnivå och utveckla deras färdigheter. Genom att integrera IKT (informations- och kommunikationsteknik), aktuell forskning och beprövad metodik och didaktik, ska undervisningen utvecklas för att ge elever ökad möjlighet till att arbeta med olika språkfärdigheter, med ett varierat arbetssätt och med olika verktyg.