Till navigation Till innehåll (s)
iPad och fodral

IT-pedagog och utvecklingsstrateg 

På vår skola arbetar en utvecklingsstrateg med att stötta skolledning och personal i handhavandet och användandet av digitala verktyg i undervisningen.

Genom ett systematiskt handledningsarbete på grupp- och individnivå av Helenelundsskolans personal ger vi förutsättningar för att personalens arbetssätt och undervisningsmetoder utvecklas och förändras, för att på så sätt öka elevernas kunskapsnivå och utveckla deras färdigheter. Genom att integrera IKT (informations- och kommunikationsteknik), aktuell forskning och beprövad metodik och didaktik, ska undervisningen utvecklas för att ge elever ökad möjlighet till att arbeta med olika språkfärdigheter, med ett varierat arbetssätt och med olika verktyg.

I utvecklingsstrategens uppdrag ingår handledning av personalen, omvärldsbevakning, inspirationsarbete, fortbildning och föreläsande.

Utvecklingsstrategen administrerar, testar, granskar och köper in pedagogiska digitala lärverktyg och enheter som behövs i verksamheten.

Utvecklingsstrateg har också en viktig roll i skolans övergripande utveckling som del av skolledningen och den pedagogiska utvecklingsgruppen.