Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Fritids för förskoleklass och år 1-3 

Information om fritidsverksamheten för år F-3

Under skoldagen samverkar skola och fritids. På eftermiddag kan eleverna mellan sex och tio år, förutom den fria leken, välja aktiviteter som t ex drama, körsång, idrott och skapande.

ÖPPETTIDER

07.00-17.30

Vid behov av längre öppettider krävs intyg från vårdnadshavarens arbetsgivare.

TELEFON

Morgon- & stängningsfritids 073-915 21 90

Fritids Förskoleklass       073-915 21 90

Fritids årskurs 1              073-915 21 62

Fritids årskurs 2              073-915 21 64

Fritids årskurs 3              073-915 21 70