Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet och resultat

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Kundundersökningen är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och föräldrar är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjlighter att påverka, ledning och kunskapsutveckling. Länk till vår senaste kundundersökning finner du här nedanför.

Observationer och inspektioner

Dessa genomförs av både Skolinspektionen och av VÅGA VISA. Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten. den senste Våg Visa-rapporten från 2017 finns här nedanför.

Länkar

Kundundersökning 2018