Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet och resultat

Kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar
som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder.

Kundundersökning

Kundundersökningen är en kommun gemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och föräldrar är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjligheter att påverka, ledning och kunskapsutveckling. 

Observationer och inspektioner

Dessa genomförs av både Skolinspektionen och av VÅGA VISA. Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten.