Till navigation Till innehåll (s)

Åk 7-9

På högstadiet går 384 fantastiska ungdomar som vi varje dag försöker utmana till nyfikenhet och vetgirighet och som också varje dag utmanar oss som jobbar på skolan med frågor, diskussioner och nyfikenhet.

På högstadiet är det 32 elever i varje klass, och ansvaret för varje klass delas av två mentorer. Mentorerna blir dina viktigaste lärare som håller utvecklingssamtal med dig, följer dina resultat och håller kontakt med dina vårdnadshavare. Du kommer få fler lärare än du förmodligen haft på mellanstadiet. Det finns 17 ämnen i skolan, men eftersom många lärare undervisar i flera ämnen, kanske du har mellan 12-15 lärare beroende på vilket språkval du läser och i vilken klass du går. I flera ämnen, t.ex. slöjd, musik och hemkunskap, har du undervisning i halvklass. 

Elevrådet, värdegrundsrådet och matrådet är viktiga funktioner på vår skola. I elevrådet har du möjlighet att vara med och påverka, men också bidra till en härlig stämning på skolan genom att vara med i eventgruppen. Värdegrundsrådet spelar en viktig roll för att påverka skolans värdegrundsarbete där dina upplevelser och erfarenheter bidrar till att vi jobbar med just de frågor som är mest aktuella. Att träna sig i demokratiska arbetsformer är en viktig del av skolans arbete vilket bl.a. görs på klassråd och mentorstid.

Det viktigaste som sker varje dag är förstås alla lektioner i alla ämnen. Här kommer du att få möta alla våra fantastiska och engagerade lärare som jobbar stenhårt för att hitta de bästa metoderna och materialet för att var och en ska utvecklas på sin nivå och utifrån sina förutsättningar. Vi har också flera speciallärare som hjälper både lärare och elever att utvecklas vidare.

Du kommer att få arbeta med vanligt studiematerial, som till exempel böcker, skrivböcker och slöjd- och labbutrustning, men oftast använder du dig av din iPad för att ta del av undervisningsmaterial genom att arbeta i olika appar och onlinetjänster. Vi jobbar systematiskt för att utveckla din digitala kompetens, och för att du ska känna dig tryggare och mer kompetent i vår digitala samtid.

Du har tillgång till ett eget skåp där du kan förvara dina tillhörigheter och ladda dina digitala enheter. På rasterna finns bland annat pingisbord, soffor att hänga i, en synt att spela på samt fotbolls- och basketplan att spela på.