Till navigation Till innehåll (s)

Åk 1-3

På lågstadiet har man alla sin undervisning i samma klassrum och av samma lärare, förutom i ämnena musik, idrott och slöjd, då eleverna undervisas av ämneslärare i andra salar.

De som arbetar på lågstadiet är både lärare och lärare i fritidshemmet och är knutna i årskurslag så att eleverna möter samma vuxna hela dagen, både i klassrummet, ute på rast och på eftermiddagen på fritids, för de som är inskrivna där. Under skoldagen är både klassläraren och lärare i fritidshemmet med i klassrummet för att hjälpa och stötta elevernas i deras utveckling. 

Vi arbetar mycket med att tillgängliggöra undervisningen för alla våra elever, detta syns bland annat i vad vi har för material i våra klassrum, som ljuddämpande skärmar, taktila bollar och sittknappar samt att vi aktivt arbetar med bildstöd under lektionerna.

Eleverna arbetar analogt och digitalt om vartannat, för att skapa en variation i arbetssätt och få möjlighet att lära på olika sätt. Vi arbetar därför både med pappersböcker, skrivhäften, pennor och papper, lika mycket som med digitala lärresurser och digitala verktyg. Vi arbetar tidigt med att utveckla elevernas digital kompetens, där nätetik, källkritik och enkel programmering är viktiga inslag i undervisningen. I all undervisning arbetar vi mycket med exempeltexter i olika genrer, att skapa olika typer av texter tillsammans innan eleverna själva ska pröva på att skriva egna alster. 

En skoldag hos oss följer oftast samma mönster, för att skapa trygghet hos eleverna. Ungefär tio minuter innan skoldagen börjar, öppnas klassrummet upp så eleverna kan få gå in och sätta sig i lugn och ro och påbörja det vi kallar för ett lugnt arbete, det kan vara egen lässtund eller en morgonuppgift. Vi börjar sen skoldagen med en gemensam samling där vi repeterar veckodagar, datum, månad och år och går igenom dagens schema. 

På rasterna har vi bestämda lekområden och arbetar med lekgrupper med fokus på lära känna nya kompisar och få hjälp in i lek för de som behöver.

Varje skoldag avslutas genom att vi städar i ordning, förbereder inför eftermiddagsaktiviteterna och säger tack för idag till varandra. Fritidshemmet tar över i samma lokaler genom en samling och genomgång av nästa del i elevernas skoldag.