Till navigation Till innehåll (s)
Helenelundsskolan Skolgården

Så jobbar vi

Vi är en skola som står för trygghet, inspirerande och tillgänglig undervisning och vi använder modern teknik i all undervisning.

Eleverna arbetar med digitala verktyg som ett naturligt hjälpmedel i sitt dagliga lärande. Sollentuna Kommun har en av Sveriges vassaste utvecklingsstrateger som stödjer personalen i att utveckla undervisning och stödstrukturer med hjälp av våra digitala verktyg.

Varje elev har en mentor och en fast grupptillhörighet. I varje arbetslag finns behörig och engagerad personal med olika ämneskompetenser. Det ger en kontinuitet och trygghet för eleverna, samt möjlighet för personalen att lära känna eleverna väl. Detta ger också utrymme för projektarbeten och samarbete över ämnesgränserna. 

Vi tror på ordning och reda och ett tydligt ledarskap. Det ger en trygghet och en bra förutsättning för att lyckas i sitt lärande. Vi har höga förväntningar på både elever och personal vilket är en framgångsfaktor för en bra skola.

Vi strävar efter att alla elever och personal ska trivas på vår skola. Vi arbetar aktivt med Olweusprogrammet - ett anti-mobbningsprogram som förebygger mobbning samt ger verktyg till elever och personal att hantera de situationer och konflikter som uppstår - som används i hela Sollentuna kommun. Vi är en certifierad Olweusskola och är stolta över hur våra elever engagerar sig i detta och visar tolerans för varandra. 

Hos oss används skolbiblioteket aktivt som en del i undervisningen med att främja läsning, språkutveckling och elevernas digitala kompetens. Skolans bibliotek med vår utbildade bibliotekarie är också en plats för studiero och förkovran.  

Skolan har ett stort elevhälsoteam med två skolsköterskor, två kuratorer, en skolpsykolog på deltid, en studie- och yrkesvägledare och åtta speciallärare/specialpedagoger. Vi har också tre vaktmästare, två datatekniker och tre administratörer som bidrar till väl fungerande verksamhet och trygghet. Skolan leds av en stor skolledning bestående av en rektor och tre biträdande rektorer.