Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Skolans organisation 

Skolan har cirka 1050 elever och 120 anställda. Eleverna är fördelade på ett låg-, mellan- och högstadium.

Lågstadiet 

Består av 380 elever fördelade på följande arbetslag:

  • Tre förskoleklasser samt åk 2 med tillhörande fritids finns i M-huset.
  • Årskurs 1 finns i enplanshuset med beteckningen L1, mitt emellan lekgårdarna.
  • Årskurs 3 med tillhörande fritids i P-huset, vid fotbollsplanerna

Under skoltid finns skolsamverkan mellan fritids och skola. Under loven arbetar fritidshemmen på hela lågstadiet tillsammans. 

Mellanstadiet:

Består av ca 310 elever fördelade på följande arbetslag:

  • Årskurs 4, 5, 6. I respektive årskurs arbetar man i olika pedagogiska styrda grupper utifrån ämne och antalet lärare. Åk 4-och 5 huserar i S-huset, bredvid matsalen. Åk 6 håller till på övre plan i P-huset, vid fotbollsplanerna.

Högstadiet:

Består av ca 370 elever fördelade på följande arbetslag, samtliga arbetar i H-huset (det största av våra hus):

  • Årskurs 7
  • Årskurs 8
  • Årskurs 9

Fritidsgården Lunden:

Har en öppen inskriven mellanstadieverksamhet efter skolan och på alla lov. På vardagkvällarna och fredagkvällarna är verksamheten öppen för elever i årskurs 6 - årskurs 1 på gymnasiet (höstterminen).

Elevhälsan:

Består av en kurator, två skolsköterskor, och en studie- och yrkesvägledare. 

Omkretsen:

Består av administrationspersonal, bibliotekarie, it-tekniker och vaktmästare.

Skolans ledning består av:

Rektor:

Pia Westergren

Biträdande rektor, ansvarig för förskoleklass och fritidshem:

Maria Flemström

Biträdande rektor, ansvarig för år 1-3:

Madelene Korsbäck

Biträdande rektor, ansvarig för år 4-6:

Madelene Olsson

Biträdande rektor, ansvarig för år 7-9:

Magnus Gustafsson

Utvecklingsstrateg:

Kaisa Humlebo