Till navigation Till innehåll (s)

Ledigheter och blanketter

I länken nedanför hittar ni blanketten för ledighetsansökan och andra blanketter, som ni lämnar till elevens mentor. Här nedanför hittar du också information om Helenelundsskolans policy för ledigheter.

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Därför gäller återhållsamhet med beviljande av ledigheter för elever. Endast ledighet av synnerliga skäl beviljas. Elevens vårdnadshavare måste vara medveten om att längre ledigheter kan innebära att eleven inte når kunskapskraven. För att undvika detta måste vårdnadshavaren ansvara för att eleven tar igen det som missats. Lärarna har inte möjlighet att ansvara för detta. Ansökan lämnas till elevens mentor. Skolledningen avslår alternativt beviljar ledigheter.

Här nedanför hittar ni länkar till ledighetsansökan och alla andra blanketter som rör skolärenden.

Länkar

Blanketter för grundskola/Förskoleklass