Till navigation Till innehåll (s)

Läsårsdatum 

Här hittar du kalendariet för vårterminen 2020 och kan planera för de längre ledigheterna under kommande läsår.

Höstterminen 2020
 • Fritids stängt 17-18 aug
 • 19 aug: Första skoldagen för höstterminen
 • Vecka 44: Höstlov (skolan stängd - fritids öppet)
 • Mån v. 45, den 2 november: Verksamhetsdag (skolan stängd - fritids öppet)
 • 22 dec: Terminsavslutning
Vårterminen 2021
 • Fritids stängt 7 januari
 • Måndag 11 jan: Terminsstart - första skoldagen för terminen
 • Tisdag 23 februari: Verksamhetsdag (skolan stängd - fritids öppet)
 • Vecka 9: Sportlov (skolan stängd - fritids öppet)
 • Vecka 14: Påsklov (skolan stängd - fritids öppet)
 • 14 maj: Lovdag (skolan stängd - fritids öppet)
 • 11 juni: Läsårsavslutning
 • Fritids stängt 14 juni
Läsåret 2021-2022
 • 16-17 augusti: Verksamhetsdagar (fritidsverksamheten stängd)
 • 18 augusti: Terminens första skoldag
 • Vecka 44: Höstlov (skolan stängd - fritidsverksamheten öppen)
 • 22 dec: Terminsavslutning
 • 10 januari: Verksamhetsdag (fritidsverksamheten stängd)
 • 11 januari: Terminens första skoldag
 • Vecka 9: Sportlov
 • Vecka 15: Påsklov
 • 27 maj: Lovdag
 • 9 juni: Terminsavslutning
 • 10 juni: Verksamhetsdag (fritidsverksamheten stängd)
Observera att två studiedagar kommer att läggas ut under läsåret 2021-2022. Datum för dessa två dagar läggs ut så fort beslut är taget.