Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Läsårsdatum 

Här hittar du kalendariet för vårterminen 2020 och kan planera för de längre ledigheterna under kommande läsår.

Höstterminen 2020
 • Fritids stängt 17-18 aug
 • 19 aug: Första skoldagen för höstterminen
 • Vecka 44: Höstlov (skolan stängd - fritids öppet)
 • Mån v. 45, den 2 november: Verksamhetsdag (skolan stängd - fritids öppet)
 • 22 dec: Terminsavslutning
Vårterminen 2021
 • Fritids stängt 7 januari
 • 11 jan: Terminsstart - första skoldagen för terminen
 • Tisadg 23 februari: Verksamhetsdag (skolan stängd - fritids öppet)
 • Vecka 9: Sportlov (skolan stängd - fritids öppet)
 • Vecka 14: Påsklov (skolan stängd - fritids öppet)
 • 14 maj: Lovdag (skolan stängd - fritids öppet)
 • 10 juni: Läsårsavslutning