Till navigation Till innehåll (s)

Om skolan

Helenelundsskolan är belägen mitt i södra Sollentuna. Skolan grundades 1927 och har byggts ut och utvecklats sedan dess. Idag har vi fantastiska skolgårdar med flera lekytor och konstgräsplaner.

Må gott, gör gott, utvecklas!

Att utveckla framtiden genom att må gott, göra gott och utvecklas är Helenelundsskolans vision! Med våra 1050 elever och 130 personal är vi Sollentunas största grundskola. Vår vision genomsyrar vår verksamhet och den smittar av sig på våra fantastiska elever, som varje dag möts av vår vision när de kommer in genom våra dörrar.

Helenelundsskolan är en fyrparallellig F-9 skola. Här kan eleverna utvecklas under hela sin grundskoletid och när de lämnar oss efter åk 9 är de redo att ge sig ut i världen. Vi vill att våra elever ska utmanas i sitt lärande under sin tid hos oss och sedan lämna skolan som starka, ansvarstagande och vetgiriga individer med en tilltro till sina egna förmågor.

Skolan, som byggdes redan 1927, är belägen mitt i södra Sollentuna nära natur och kommunikationer, vilket gör det lätt för våra pedagoger och elever att utforska många delar av vårt samhälle. Med vikingagravar runt knuten, närhet till vatten och parker finns det mycket i vårt närområde att upptäcka. Skolan har dessutom flera lekytor och konstgräsplaner på skolgården som inbjuder till mycket aktivitet.

Tack vare vår storlek har vi möjlighet till en dynamisk verksamhet med många kompetenta lärare som utvecklar verksamheten, spetskompetens inom flera olika områden, en stor skolledning med gemensamt ansvar och möjlighet att organisera oss flexibelt efter behov. I åk F-3 samverkar vår fantastiska fritidshemspersonal med skolan under hela skoldagen. För våra äldre elever i åk 4-6 finns en populär fritidsverksamhet, Lunden.

Vi är en skola som står för trygghet, inspirerande och tillgänglig undervisning och vi använder modern teknik i all undervisning. Eleverna arbetar med digitala verktyg som ett naturligt hjälpmedel i sitt dagliga lärande. 

Varje elev har en mentor och en fast grupptillhörighet. I varje arbetslag finns behörig och engagerad personal med olika ämneskompetenser. Det ger en kontinuitet och trygghet för eleverna, samt möjlighet för personalen att lära känna eleverna väl. Detta ger också utrymme för projektarbeten och samarbete över ämnesgränserna. 

Vi tror på ordning och reda och ett tydligt ledarskap. Det ger en trygghet och en bra förutsättning för att lyckas i sitt lärande. Vi har höga förväntningar på både elever och personal vilket är en framgångsfaktor för en bra skola. 

Vi strävar efter att alla elever och personal ska trivas på vår skola. Vi arbetar aktivt med Olweusprogrammet - ett antimobbningprogram som förebygger mobbning samt ger verktyg till elever och personal att hantera de situationer och konflikter som uppstår - som används i hela Sollentuna kommun. Vi är en certifierad Olweusskola och är stolta över hur våra elever engagerar sig i detta och visar tolerans för varandra. 

Hos oss används skolbiblioteket aktivt som en del i undervisningen med att främja läsning, språkutveckling och elevernas digitala kompetens. Skolans bibliotek med vår fantastiska bibliotekarie är också en plats för studiero och förkovran.  

Skolan har ett stort elevhälsoteam med två skolsköterskor, två kuratorer, en skolpsykolog, en studie- och yrkesvägledare och sju speciallärare/specialpedagoger. Vi har också tre vaktmästare, en datatekniker samt tre administratörer som bidrar till väl fungerande verksamhet och trygghet. Skolan leds av en stor skolledning bestående av en rektor och tre biträdande rektorer.