Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Om skolan 

Helenelundsskolan är belägen mitt i södra Sollentuna. Skolan grundades 1927 och har byggt ut och utvecklats sedan dess. Idag har vi fantastiska skolgårdar med flera lekytor och konstgräsplaner.

Vi är en stor enhet inom den kommunala skolan Sollentuna kommun. Vi består av olika verksamheter med olika uppdrag. Förskoleklass till årskurs nio med cirka 940 elever ger en dynamik i skolan. Till de yngre eleverna i F-3 samverkar vår fritidshem, till våra äldre elever har vi fritidsverksamhet för elever i skolår 4-6, samt kvällsverksamheter för ungdomar mellan 12-16 år  på fritidsgården  Lunden.

Vi är en skola som står för trygghet och synligt lärande och vi använder modern teknik i all undervisning. Eleverna arbetar med iPads som ett naturligt hjälpmedel i den pedagogiska utvecklingen och lärandet.

Detta ger en kontinuitet och trygghet för eleverna samt möjlighet för personalen att lära känna eleverna väl.

Vi erbjuder meningsfullt lärande och verksamheten präglas av en atmosfär av respektfullt bemötande mellan pedagoger och elever, barn och vuxna.

Varje elev har en handledare och en fast grupptillhörighet. I varje arbetslag finns kunnig och engagerad personal med olika kompetenser. Detta ger utrymme för projektarbeten och samarbete över ämnesgränserna.

Vi tror på ordning och reda och ett tydligt ledarskap. Det ger en trygghet och en bra förutsättning för att lyckas i sitt lärande. Vi har höga förväntningar på både elever och personal vilket är en framgångsfaktor för en bra skola. Vi vill att våra elever ska utmanas i sitt lärande under sin tid hos oss och sedan lämna skolan som starka ansvarstagande och vetgiriga individer redo för nya utmaningar i livet och en tilltro till sina egna förmågor.

Eftersom vi är en så stor skola har vi möjlighet att ha ett eget bibliotek med en bibliotekarie, två skolsköterskor, en kurator, en studie- och yrkesvägledare, två vaktmästare, två datatekniker, två administratörer, en skolvärdinna och sju specialpedagoger.

Vi vill att man som elev och lärare i Helenelundsskolan ska må gott, göra gott och utvecklas!