Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

I skollagen står det att förskolor/skolor har skyldighet att ta emot och behandla klagomål. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag så vill vi ta del av dessa för att kunna vidta åtgärder. Vi vill att ni ska vara nöjda med vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten så ska du anmäla det på följande sätt. Kontakta alltid i första hand ditt barns mentor.

  1. Mentor som är ansvarig för ditt barn.

  2. Biträdande rektor som är ansvarig för verksamheten där ditt barn går:

  3. Rektor Pia Westergren, mejladress: pia.westergren@sollentuna.se

 Beskrivning av anmälan av klagomål/synpunkt
  1. Vilken verksamhet gäller det?

  2. Beskriv dina synpunkter

  3. Hur vill du bli kontaktad?

  4. Namn, adress och telefon

Om du har klagomål eller synpunkter kring fastighetsfrågor såsom lokaler eller utemiljö så kontaktar du :

  1. Fastighetsansvarig /Skoladministratör Elisabeth Nilsson, mejladress: 

elisabeth.nilsson@sollentuna.se

 2.  Rektor Pia Westergren, mejladress: 

      pia.westergren@sollentuna.se