Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

I skollagen står det att förskolor/skolor har skyldighet att ta emot och behandla klagomål. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag så vill vi ta del av dessa för att kunna vidta behövliga åtgärder. Vi vill att ni ska vara nöjda med vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten så ska du anmäla det på följande sätt. Kontakta alltid i första hand den som anges först.

  1. Mentorn som är ansvarig för ditt barn.

  2. Biträdande rektor som är ansvarig för verksamheten där ditt barn går:

  3. Rektor Pia Westergren, mejladress: pia.westergren@sollentuna.se

Beskrivning av anmälan av klagomål/synpunkt

  1. Vilken verksamhet gäller det?

  2. Beskriv problemet

  3. Hur vill du bli kontaktad?

  4. Namn, adress, telefon:

Om du har klagomål eller synpunkter kring fastighetsfrågor såsom lokaler eller utemiljö så kontaktar du i första hand:

  1. Fastighetsansvarig /Skoladministratör Elisabeth Nilsson, mejladress: 

elisabeth.nilsson@sollentuna.se

     2.  Rektor Pia Westergren, mejladress: 

      pia.westergren@sollentuna.se