Till navigation Till innehåll (s)

Skolplattform Infomentor

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare, elever och lärare använder vi skolplattformen Infomentor.

För vårdnadshavare

Bättre stöd och kommunikation kring ditt barns utveckling För att kunna stötta ditt barn i skolarbetet behöver du information. I vår webblösning kan du enkelt följa ditt barns kunskapsutveckling. Du hittar all viktig information från läraren, bland annat de läxor och uppgifter som ditt barn förväntas göra.

Du kan sjukanmäla ditt barn i InfoMentor samt boka tid för utvecklingssamtal.

InfoMentors smidiga smartphonelösning gör det smidigt och enkelt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad på vad som händer i skolan – du har informationen i fickan!
InfoMentor gör det enklare för dig att stötta ditt barn!
Kontinuerlig information, när du vill.

  • Bättre kommunikation med skolan
  • Kontinuerlig uppföljning
  • Tydlig löpande information om hur det går för ditt barn
  • Ordning och reda med veckoplanering, frånvaro med mera direkt i mobilen
  • Förutsättningar för bättre utvecklingssamtal och stöd så att ditt barn når målen

För elev

Full koll på målen och hur du ska nå dem. Via InfoMentor får du tillgång till en mängd olika funktioner som kan hjälpa dig att nå alla dina mål i skolan. Du kan till exempel se hur dina lärare har bedömt dig och hur du och dina lärare ska jobba vidare för att utvecklas. Vill du kommunicera med dina lärare kan du använda bloggen eller forumet. I veckoplanen ser du vilka uppgifter du ska göra och saker som du behöver komma ihåg. Lämna in ditt arbete i InfoMentor och se din lärares kommentarer på arbetet. Bra va!
Roligare, enklare och mer koll på läget!

  • Ökat Inflytande över din egen utveckling och ditt egna lärande
  • Målen blir tydligare och lättare att förstå
  • Du får reda på vad du behöver utveckla
  • Du kan göra självvärdering
  • Bättre överblick med veckoplanering och dina mål direkt i mobilen!

Länkar

Logga in här till Infomentor