Till navigation Till innehåll (s)
Oxstallet

Framtiden för Edsvik

Vi vill att Edsvik ska utvecklas till en tillgänglig och levande mötesplats. Sollentuna Kommunfastigheter AB har fått uppdraget att utveckla Edsvik - i nära samarbete med kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Vår målbild för Edsvik

”Edsvik – en grön lunga, ett vardagsrum som skapar ett attraktivt Sollentuna för alla”

Sollentuna kommunfastigheter AB - Kulturfastigheteter