Till navigation Till innehåll (s)

Spetsutbildning i matematik 

Edsbergsskolan är en av få skolor i landet som har fått tillstånd att anordna en renodlad spetsutbildning i matematik.

Du som vill börja på spetsutbildningen till åk 7 ska söka till oss på höstterminen det läsåret du går i åk 6. Ansökan till spetsutbildning i matematik åk 7 läsåret 2020/21 görs på speciell blankett senast 12 december 2019. Elverna kallas till en intervju vecka 2 eller 3.

Speciell kallelse till detta skickas ut innan nyår. I ansökan behöver en referent anges. En matematiklärare som haft eller har eleven och som kan ge sin beskrivning av matematikintresse och kunskapsnivå. 

Välkommen till skolan på informationskväll inför valet till mattespets i årskurs 7 start ht-20 onsdag 20 november kl 17.30-18.30 i Edsbergsskolans matsal.

Utveckling och fördjupning

Utbildningen kommer att ge elever med stort intresse för matematik en möjlighet att i en kreativ miljö utveckla och fördjupa sina matematiska kunskaper och sitt tänkande. Genom utbildningen ska eleverna få såväl djup som bredd, men också möjlighet att få upptäcka de delar av matematiken som sällan hinns med i ordinarie högstadiekurser och därmed en större förståelse för matematikens olika användningsområden.

Likt en röd tråd ska utbildningen sträva efter att ha ett innehåll som är kopplat till vardag och samhälle, men även ge eleverna ett ökat självförtroende att röra sig mellan den konkreta matematiken till den mer abstrakta.

Utbildningen ska syfta till att eleverna ska uppmuntras att fortsätta studera matematik i framtida studier. Alla elever som söker och kommer in på spetsutbildningen kommer att gå i en och samma klass – ”7M”.

Undervisning och arbetssätt

Spetsutbildningen kommer inte att ta tid från andra ämnen. Eleverna kommer att läsa mer matematik per veckan. Eleverna kommer att ha matematik varje dag för kontinuitet och möjligheten till upprätthållande av ett högt tempo. Matematiken kommer även att integreras i de andra ämnen, detta möjliggörs genom att eleverna i spetsutbildningen går tillsammans i samma klass. Det som även tillkommer är tid för att vara med på temadagar, åka på studiebesök, vara med i tävlingar, samt ha gästföreläsningar.
För att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling kommer de att få en varierad undervisning som innefattar flera olika pedagogiska arbetssätt såsom;

 • traditionell undervisning på grundskolan med gemensamma genomgångar och diskussioner på en hög nivå av behörig gymnasielärare i matematik, samt av lärare med erfarenhet av att arbeta med elever i skolans existerande ma/no-inriktining
 • med huvudläraren som är behörig gymnasielärare kommer eleverna hela tiden få en röd tråd genom de olika arbetsområdena från år 7 till gymnasiekurserna 1C, 2C och ev 3C beroende på individuell utveckling
 • projektinriktade arbeten både i grupp och individuellt
 • praktiskt arbete i vår väletablerade matematikverkstad
 • arbeta med matematik och IKT genom att till exempel arbeta digitalt med matematik och datorer samt att eleverna dokumenterar sitt arbete på bloggar/siter
 • åka på studiebesök till företag, vetenskapens hus, universitet/högskola etc
 • vara med i olika matematiktävlingar för att sporras och utvecklas både individuellt, men också i grupp
 • ämnesövergripande projekt för att få en större erfarenhet av matematikens olika användningsområden
 • seminarier och gästföreläsningar i samarbete med Rudbecks Gymnasium och deras samarbetspartners till exempel Uppsala Universitet
 • arbeta med elever från gymnasieskolan för att stimuleras i sitt matematikintresse
 • arbeta med elever från årskurs 4-6 för att bland annat stimulera yngre elever i sitt matematikintresse, samt öva på matematisk kommunikation

Mer information om spetsutbildning finns på Skolverket här.