Till navigation Till innehåll (s)

Anpassad grundskola

För barn med utvecklingsstörning finns Anpassad grundskola som ett alternativ till grundskolan. Den Anpassade grundskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011.

På Edsbergsskolan går ca 25 elever i anpassad grundskola i årskurs 7-9. Vi är uppdelade i två klasser, varav en har inriktning träningsskola. Vi har små grupper med hög personaltäthet. 

Inom de praktisk-estetiska ämnena och SO-ämnena finns ett samarbete med grundskolans olika arbetslag. Alla elever har en egen bärbar dator som kan användas i skolarbetet och där även kompensatoriska hjälpmedel kan installeras. 

Vill Ni besöka skolan och se verksamheten är det bara att ta kontakt med oss!