Till navigation Till innehåll (s)

Grundsärskolan

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011.

På Edsbergsskolan går ca 25 elever i grundsärskolan årskurs 7-9. Vi är uppdelade i två klasser, varav en har inriktning träningsskola. Vi har små grupper med hög personaltäthet. Inom de praktisk-estetiska ämnena och SO-ämnena finns ett samarbete med grundskolans olika arbetslag. Alla elever har en egen bärbar dator som kan användas i skolarbetet och där även kompensatoriska hjälpmedel kan installeras. Vill Ni besöka skolan och se verksamheten är det bara att ta kontakt med oss!