Till navigation Till innehåll (s)
Undervisning med färg

Våra verksamheter

Edsbergsskolan är en skola för årskurs 7-9. Vi erbjuder spetsutbildning i matematik som man kan ansöka till när man går i årskurs 6.

På Edsbergsskolan finns också en anpassad grundskola för årskurs 7-9. För dessa elever finns korttidsverksamhet som man kan ansöka om.

Fritidsgården Ringen fungerar dagtid som uppehållsrum för Edsbergsskolans elever. Kvällstid är det fritidsgårdsverksamhet för ungdomar i åldern 12-16 år. 

EHT bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog.

Vi tar emot elever åk 7-9 och jobbar mycket med språkinlärning enligt STL. Eleverna integreras så fort det är möjligt i ordinarie undervisning och har på så vis också en tillhörighet i ordinarie klasser.