Till navigation Till innehåll (s)
VFU

Sollentunaskolan - klusterskola för Stockholm universitet

Vi är en särskilt utvald skola för Stockholm universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är en viktig del av lärarutbildningen där praktik och teori knyts samman.

Vi har varit särskilt utvald sedan 2020. Det innebär att lärarstudenter från Stockholm universitet har företräde och att vi regelbundet tar emot en större mängd studenter från lärosätets olika lärarutbildningar. 

Nära samarbete med Stockholm universitet

Samarbetet med Stockholm universitet innebär bland annat att vi deltar i handledarseminarier och handledarutbildningar. Detta höjer kvaliteten hos oss och i lärarutbildningen. Det finns även möjlighet till samverkan med forskare från Stockholm universitet vilket även det stödjer kvalitetsarbetet på skolan. 

Skolan och VFU-studenter

Vi ser VFU-studenterna som en naturlig del av skolan. De fyller en viktig funktion dels genom att få oss att motivera för dem varför vi gör som vi gör och dels genom att de ställer frågor om vår verksamhet. VFU-studenterna bidrar också till ökade möjligheter i den dagliga verksamheten. De kommer även med kunskap kring det senaste vad gäller pedagogik och didaktik som de nu ska omsätta i praktiken på vår skola. Detta ger vår personal en indirekt vidareutbildning. Vi ser med andra ord stora fördelar med att ha VFU-studenter på skolan och samarbetet med Stockholm universitet.