Till navigation Till innehåll (s)

Skolan och omvärlden

Skolans mål

Skolans mål är att varje elev

- kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
(LGR 11, kap 2.6)

På Edsbergsskolan gör vi detta genom;

- arbete och insatser av lärare på lektionstid, ex studiebesök, tema, arbetslivsdagar, m.m.
- PRAO i åk 8
- SYVs informationsarbete och insatser