Till navigation Till innehåll (s)

PRAO

Under vt22 går Edsbergsskolans elever i årskurs 8 ut på PRAO.

Ur läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
2.6 Skolan och omvärlden

 

“Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja 

fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 

gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 

arbetslivet och närsamhället i övrigt.” 

Vad är PRAO och varför har vi det? 

För många är praon, praktisk arbetslivsorientering, den första kontakten med arbetslivet. Under 

vecka 2,3 (11/1-24/1 lämnar eleven Edsbergsskolan för att prova på ett arbetsområde tillsammans med en 

handledare på en arbetsplats. Syftet är att eleven skall få en inblick i vad ett arbete, föreningsliv och kulturliv innebär.  Eftersom praon också är ett tillfälle till social träning, vill vi att alla skall ha en egen handledare. Det ger inte bara möjlighet till bättre kontakt med arbetskamraterna utan också i de flesta fall fler arbetsuppgifter.

Arbetstider, arbetsuppgifter och ansvar 

Eleven skall följa arbetsplatsens tider, men inte jobba mellan kl. 20.00 och 06.00 samt minst 6-8

timmars arbete. (AFS 2012:3).Här gäller i stort sett samma regler som vid val av arbetsuppgifter vid t.ex. sommarjobb. Arbetsuppgiften ska alltså anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete förekomma enligt reglerna i föreskrifterna  om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Skolförsäkringen för eleven gäller också under praon. 

Ersättning för mat och resor

 Skolan ersätter elever med matersättning, under förutsättning att praktikplatsen inte bjuder på mat och att praktikplatsen ligger minst 1 km från den närmaste kommunala skola. Matersättningen är 39 kr/dag. Detta sker mot korrekt ifylld blankett samt bifogade originalkvitton som skall lämnas senast 4/2-22 till Helen i expeditionen. Blankett finns endast att hämta på expeditionen. 

Skolan ersätter elever för resa med 50 kr per dag  till de som inte har egna SL-kort( minst 4 km gångavstånd från hemmet till praon gäller för ersättning för busskort).  Detta sker mot korrekt ifylld blankett samt bifogade originalkvitton som skall lämnas senast 4/2-22 till Helen i expeditionen. Blankett finns endast att hämta på expeditionen. 

Rutin vid sjukanmälan under PRAO.

Meddela BÅDE  arbetsplatsen samt Edsbergsskolan om ditt barns eventuella frånvaro. 

Vid frågor eller funderingar kontakta Studie- och yrkesvägledare Derya Tamimi

Mail: derya.tamimi@sollentuna.se 

Mobil:073-915 23 22

sbp659@edu.sollentuna.se