Till navigation Till innehåll (s)
Edsbergsskolan, Sollentuna

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge eleverna stöd och förberedelse inför sina val av fortsatta studier/yrken, granska valmöjligheter och ta ställning till den egna framtiden.

I vägledningssamtalen kan eleverna få hjälp med att utforska och identifiera sina intressen samt möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar.

Jag heter Derya Tamimi och arbetar som studievägledare på Edsbergsskolan.

PRAO åk 8

För dig som går i åk 9 och vill ha mer information

Länkar som är bra att gå in på

Inför det kommande gymnasievalet kommer eleverna att erbjudas minst ett vägledningssamtal där vi bl.a. pratar om intressen/ styrkor, möjligheter/begränsningar och de många olika alternativ som finns. Syftet är att ge eleverna möjlighet till att skaffa sig ett bra underlag för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som han/hon kan känna sig nöjd med.