Till navigation Till innehåll (s)

Policy mot tobak

Edsbergsskolans antitobakspolicy

Vi på Edsbergsskolan vill att våra elever ska få chansen till ett liv med god hälsa och välmående. Ett av de största hoten mot detta är idag rökningen och snusningen. Många röker sin första cigarett eller snusar för första gången när de går på högstadiet och en del hinner bli vanerökare/vanesnusare innan de gått ut nian. Farorna med rökning och snusning känner vi alla till, och därför handlar detta brev om andra saker.

Edsbergsskolans regler förbjuder rökning och snusning för våra elever under skoltid – oavsett vilken plats man befinner sig på. Det är alltså inte heller tillåtet att röka eller snusa i centrum, garaget eller annan plats så länge Edsbergsskolan har verksamhet igång. Det är dessutom förbjudet att röka och snusa på samtliga skolgårdar i hela Sverige oavsett tid på dygnet – detta enligt beslut i Riksdagen.

I vår antitobakspolicy lovar vi att informera föräldrarna i de fall vi ser elever röka eller snusa under skoltid. Om det sker mer än en gång kallar vi eleven tillsammans med föräldrarna till ett hälsosamtal med skolhälsovården och om det anses nödvändigt erbjuder vi eleven hjälp med rökavvänjning /snusavänjning.

Rökförbudet/snusförbudet  gäller naturligtvis alla elever. Vår skolsköterska – Malin Hammarlund – är samordnande i arbetet med att få bort rökningen och snusning från skolan. Alla iakttagelser av rökande elever rapporteras till henne, och hon ser sedan till att föräldrarna informeras senast påföljande dag.

Vi hoppas att detta ska leda till att ännu fler av våra elever går ut grundskolan med möjlighet till ett gott liv utan nikotinberoende.