Till navigation Till innehåll (s)

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål.

Undervisningen bedrivs av Centrum för integration och flerspråkighet.

Modersmål