Till navigation Till innehåll (s)

Läs- och skrivsvårigheter

På Edsbergsskolan arbetar vi förebyggande och aktivt för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få det stöd de behöver.

Edsbergsskolan erbjuder stöd på olika sätt, både inom klassens ram och enskilt. När en elev med dyslexidiagnos börjar på Edsbergsskolan kontaktar specialpedagog/speciallärare eleven under första terminen för att informera om vilken hjälp som finns.

Mål och syfte:

Genom samarbete mellan elev, vårdnadshavare, mentor och specialpedagog/speciallärare arbetar vi fram anpassningar för att eleven ska lyckas i sina studier.

Stödet kan se ut på följande sätt:

  • Information till berörda lärare om elevens hinder och möjligheter

  • Tillgång till inlästa läromedel samt skönlitteratur

  • Datorstöd med datorprogram med talsyntes som Stava Rex, Spell Right och Word Read Plus (Clario Read)

  • Möjlighet att på lektionstid alternativt på  schemalagda håltimmar få hjälp med studiestöd, hjälp med alternativa verktyg och studieteknik

  • Läxhjälp

Provtillfällen:

  • Vid behov utökad tid samt muntlig komplettering vid skriftliga prov  

  • Möjlighet att lyssna på provtexten.