Till navigation Till innehåll (s)

Föräldraråd 

Rådets former och syfte

MÅL

    Forum för samråd, information och påverkan. Komplement till den verksamhet som redan finns.

SYFTE

    Dialog med vårdnadshavare och skolledning. Informationskanal. Vara drivande i vissa frågor. Kan inte besluta, men vara rådgivande. Diskussionsforum. Anordna aktiviteter

ARBETSFORMER

    Rektor sammankallar. Minnesanteckningar läggs ut på InfoMentor och hemsidan. Två möten per termin. Vi diskuterar inte enskilda elever eller personal på skolan.
Tider för föräldrarådets möten läsåret 19/20
Fredagen 27/9 kl 7,30 - 8,30
Tisdagen 19/11 kl 18,00 - 19,00