Till navigation Till innehåll (s)

Elevråd 

Så här arbetar elev- och matrådet

Elevrådet består av en representant från varje klass. Varje månad samlas Elevrådet för möte, då olika frågor tas upp. Vid varje möte skrivs ett protokoll, som representanterna tar upp med sin klass vid nästa klassråd. I protokollet finns en klassfråga som alla klasser ska diskutera och denna diskussion skickas med till Elevrådet. Elevrådet har en styrelse som driver Elevrådets arbete.

Styrelsen träffar Ledningsgruppen

Elevrådets styrelse träffar Ledningsgruppen varje termin och då för styrelsen fram elevernas åsikter i olika frågor. På vissa möten deltar rektorerna på Elevrådets möten, då rektorerna vill diskutera någon speciell fråga. Det kan handla om schemat, praoverksamheten, renovering av skolan eller något annat.

Elevrådets ordförande deltar på Rådet för vårdnadshavare.

Ordföranden deltar på Rådet för vårdnadshavare då det senaste protokollet från Elevrådet tas upp. 

Matråd

Inom Elevrådet finns ett Matråd. Matrådet träffar restaurangchefen och kocken några gånger/ termin och då förs elevernas åsikter om maten fram.

Elevskyddsombud

Inom Elevrådet finns även elevskyddsombud. Dessa arbetar tillsammans med personalens skyddsombud kring frågor om skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö.