Till navigation Till innehåll (s)

Inflytande elev och vårdnadshavare 

Inflytande elev och vårdnadshavare

På Edsbergsskolan har vi väl fungerande elevråd och föräldrarådråd som träffas regelbundet.