Till navigation Till innehåll (s)

Förstelärare

Förstelärarnas uppgift är att tillsammans med skolledningen driva arbetet med med skolutveckling på Edsbergsskolan men också finnas som en resurs i kommunen i sina ämnen.

På Edsbergsskolan har vi sex Förstelärare; Lana Hermanovic och Pär Karlsson i matematik, Stina Mortimer Hawkins i musik, Monika Nilsson i engelska, Marlene Halvarsson i svenska och Sofia Sahlman i idrott och hälsa.