Till navigation Till innehåll (s)
Blå låsbara skåp i förgrunden, person i oskärpa vid entré i bakgrunden

Elevhälsan

Elevhälsan hjälper våra elever på många olika sätt. Alla elever kallas till hälsokontroller vid flera tillfällen under åren i skolan. Du kan också själva kontakta Elevhälsan vid behov.

Vi har ett elevhälsoteam som består av:

  • rektor/biträdande rektor.
  • specialpedagog och skolsköterska.
  • kurator, studie- och yrkesvägledare.
  • skolpsykolog.

Läs mer om hur elevhälsan är organiserad i Sollentuna.

Elevhälsan i Sollentuna