Till navigation Till innehåll (s)
Edsbergsskolan, Sollentuna

Datorn i undervisningen

Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations-­ och kommunikationsteknik (IKT) används som en naturlig del i skolarbetet.

Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) används som en naturlig del i skolarbetet. Som ett led i denna strävan erbjuds därför elever tillgång till en personlig dator. Med dator avses antingen en bärbar pc eller en lärplatta, dvs en iPad eller motsvarande Android- eller Windows-enhet.
Syftet är att datorn i allt högre utsträckning används som en av de huvudsakliga läromedlen och arbetsverktygen i skolan. Elevens dator kommer att behövas i flertalet pedagogiska situationer. Eleven är skyldig att ta med sin laddade dator till varje lektion. Utan datorn försvårar det tillgodogörandet av undervisningen i många situationer..

Läs mer i nedanstående länk:

Utlåning av personlig dator till elever i Sollentunas kommunala skolor