Till navigation Till innehåll (s)

Studiehandledning i vårt modersmål?

CIFS erbjuder studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever.

  • Årskurs 1-3: 60 minuter under det första året i svensk skola.
  • Årskurs 4-5: 120 minuter under det första året i svensk skola.
  • Årskurs 6-9: 120 minuter under de två första åren i svensk skola.

Skolan kan även välja att beställa extra studiehandledning för en elev, det är ett rektorsbeslut.