Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet och resultat 

Kvalitetsredovisning

Lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och föräldrar är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjlighter att påverka, ledning och kunskapsutveckling.

Under menyerna till vänster hittar du kvalitetsredovisning och kundundersökning för förskola respektive Brageskolan.

 https://www.sollentuna.se/sui/cms#context=epi.cms.contentdata:///46821

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=556185