Till navigation Till innehåll (s)

Fritids Brageskolan 

På vårt fritids går elever i årskurs F-6. Verksamheten är öppen mellan kl. 07.30 - 17.00 förutom onsdagar då vi stänger kl 15.00 för möten och planering.

I dagsläget är vi 15 personal och ca 46 elever. Vårt mål är att eleverna ska: 

  • känna trygghet
  • få möjlighet att utveckla sina intressen genom våra aktiviteter
  • ges möjlighet att fatta egna beslut och samtidigt förstå dess konsekvenser
  • utveckla självständighet
  • utveckla sitt språk genom t ex bildstöd, teckenstöd och andra hjälpmedel
  • känna att vår fritidsverksamhet är meningsfull och lustfylld

Hos oss på Brageskolan erbjuder vi elever fritidshemsplats  åk 1-3. Elever som behöver fritids efter år 3 hänvisas normalt till fritidshemmet i sin hemkommun. Undantag sker då elever från och med år 4, som av hemkommunen beviljats skolbarnomsorg (fritids) av särskilda skäl, kan få fortsatt fritidshemsplats på Brageskolan, sk dispens.

Vi rekommenderar att eleverna så snart det bedöms lämpligt, med hänsyn till deras funktionshinder, deltar i fritidsverksamheten på hemmaplan. Våra elevers förutsättningar är mycket varierande och självklart måste man ta individuell hänsyn i varje enskilt fall när man beslutar om fritidsplats etc.

Aktiviteter på fritids

Måndag: Miniröris. Varje måndag har vi något som heter Miniröris. Vi tycker att det är jätteviktigt att barnen rör på sig så mycket som möjligt och har därför infört lite vardags-gymnastik för de barn som vill.

Tisdag: Frilek. Barnen får själva bestämma vad de ska och vill göra, om de vill vara ute och spela bandy eller sitta inne och pyssla. Vi hjälper de barn som har svårt att göra egna val med vad de ska göra.

Onsdag: Utedag Alla onsdagar går vi till en lekplats och där är vi från 13.30 till dess att barnen åker hem.

Torsdag: Frilek

Fredag: Varannan fredag äter vi korv med bröd till mellis och då leker vi korvkiosk. Barnen lär sig att vänta på sin tur och att hjälpa till i köket. Samma fredag vi gör detta ser vi på film efter mellis. De övriga fredagarna har vi ”ROLIGA TIMMEN”. Barnen anmäler sig och uppträder för oss andra som är publik!

Kontakt:

  • Fritidsansvarig: Christina Lundström
  • Email:  chlun_s@edu.sollentuna.se