Till navigation Till innehåll (s)

Skolhälsovård 

Brageskolans skolsköterska och skolläkare.
Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård som, i samarbete med skolledning och pedagogisk personal, aktivt deltar i arbetet för en skolmiljö som främjar lärande, utveckling och hälsa. Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta förebyggande. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa hos eleverna. Skolhälsovård är frivillig och kostnadsfri.
Livsstilsfaktorer såsom sömn, mat och motions­vanor påverkar i hög grad elevernas lärande, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet har en viktig roll i detta arbete. 

Skolsköterskan Hawa Camara Ohm arbetar på Brageskolan måndagar och tisdagar. Till henne kan du vända dig om du behöver råd och stöd i medicinska-, livsstils-, hälso-, mentala- och sociala frågor. Hon ingår i Elevhälsovårdsteamet (EHT) tillsammans med kurator, rektor, logoped och mentorer.

Alla elever erbjuds att komma till skolhälsovården vid flera tillfällen under skoltiden för;

·         Hälsosamtal

·         Medicinska kontroller som längd, vikt, syn, hörsel och rygg

·         Vaccinationer

·         Samtal kring livsstilen kan handla om mat, motion, sömn, stress, smärta, frånvaro och relationer

·         Kontakt med föräldrar och andra vårdgivare är en viktig del av arbetet

Skolläkaren heter Anna Cederlund och tid till henne bokas via Hawa.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till Hawa Camara Ohm: haohm_s@edu.sollentuna.se

haohm_s@edu.sollentuna.se

Telefonnummer: 08-57921374 mån-tisdag