Till navigation Till innehåll (s)

Brageskolan

Brageskolan är en kommungemensam verksamhet för elever med språkstörning för åk F-9.

- Skolan sätter eleven i centrum. Pedagoger, logopeder, och hemmet samarbetar för elevens bästa.

- Eleven går i liten klass med 5-9 elever.

- Genom en hög vuxentäthet får eleven individuellt stöd och hjälp med inlärning och social träning.

- Personalen har genom utbildning och erfarenhet goda kunskaper om olika funktionsvariationer, vilket ger en djupare förståelse för elevens situation.

- För att optimera elevernas inlärning stimuleras och används alla sinnen i lärandet.

- Skolan erbjuder tekniska hjälpmedel och alternativa verktyg anpassade efter elevens behov.

- Målsättningen är att alla elever efter avslutad skolgång ska nå kursplanemålen.