Till navigation Till innehåll (s)

Northside fritidsgård är stängd 

Det har framkommit uppgifter till kultur- och fritidskontoret att miljön på fritidsgården Northside på inte är acceptabel. Beslutet är taget att Northside inte kommer att återöppnas i den form fritidsgården varit i.

Under våren 2019 tog Sollentuna kommun beslut om att stänga samtlig verksamhet på fritidsgården Northside i Tureberg. Anledningen var att det framkommit uppgifter om att miljön på fritidsgården inte var acceptabel. I samband med att Northside stängdes gjordes en polisanmälan och kommunen startade en intern utredning för att gå till botten med vad som hänt.

Utredningen är klar och i den framkommer uppgifter om grova missförhållanden inom delar av personalen på fritidsgården. Det rör sig bland annat om handlingar som sexuella trakasserier, systematiska kränkningar och fysiskt våld som bestraffning. 

Med anledning av det som framkommit har Sollentuna kommun inrättat stödprocesser för de personer som har utsatts. En arbetsrättslig process har även inletts rörande ett antal medarbetare med anknytning till Northside.

Beslutet är taget att Northside inte kommer att återöppnas i den form fritidsgården varit i.

 

Stöd till drabbade

Sollentuna kommun erbjuder stöd till barn och anhöriga som drabbats eller mår dåligt på grund av det som hänt.

Måndag 13 maj kl.18.00 – 20.00 finns det möjlighet att träffa medarbetare från kultur- och fritidskontoret och socialkontoret på Sollentuna familjecentral på Mässvägen 7. Då finns möjlighet att prata om det som hänt, ställa frågor och få information om ytterligare stöd.  

Det går även bra att  ringa eller mejla till familjecentralen:
Telefon: 08-579 212 39, e-post: susanne.leffler@sollentuna.se

Sollentuna familjecentral

Sollentuna Ungdomsmottagning
Du som är mellan 12 och 23 år kan även vända dig till Sollentuna Ungdomsmottagning, telefon: 08-579 211 80. All kontakt med ungdomsmottagningen är gratis och alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Sollentuna ungdomsmottagning

Andra fritidsgårdar i Sollentuna

Besök gärna någon av våra andra fritidsgårdar